Επιστολή της ΠΟΑΠ προς την ΕΑΕΕ για τα ασφάλιστρα και τις προμήθειες.

Δευτέρα 02 Μαϊου 2011


Επιστολή προς την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για τα ασφάλιστρα και τις προμήθειες των διαμεσολαβούντων, με αφορμή τη Solvency II, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο και το σχέδιο διαβούλευσης για την Πρόσκτηση Εργασιών και την Είσπραξη, έστειλε η ΠΟΑΠ. Η επιστολή της ΠΟΑΠ είναι η ακόλουθη:

«Με αφορμή την μελλοντική εφαρμογή, της Solvency II, τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου 3842/23.04.2010, της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ 1091/14.06.2010, και το σχέδιο διαβούλευσης για την Πρόσκτηση Εργασιών και την Είσπραξη, που παρουσίασε η ΕπΕΙΑ και που καταδικάστηκε στα περισσότερα σημεία του από το σύνολο των κλάδων της διαμεσολάβησης, πολλές από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες μέλη της Ένωσής σας, έσπευσαν να αποστείλουν στους συνεργαζόμενους με αυτές διαμεσολαβούντες, εγκυκλίους σχετικά με τον τρόπο είσπραξης των ασφαλίστρων και απόδοσης των αναλογούντων προμηθειών.

Με τις εγκυκλίους αυτές ανακοινώνουν την κατάργηση του συμψηφισμού μικτών ασφαλίστρων προς τις αναλογούσες προμήθειες. Ανακοινώνουν ότι οι συνεργάτες θα καταβάλλουν το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων και ότι η απόδοση των σχετικών προμηθειών θα γίνεται σε μελλοντικό χρόνο.

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό επιβάλλουν στους συνεργάτες τους να τις χρηματοδοτήσουν με τις προμήθειες τους, για χρονικό διάστημα περίπου ενός μηνός.

Παράλληλα με την παραπάνω πολιτική, προχωρούν στο να μην δέχονται επιταγές τρίτων οπισθογραφημένες τόσο από τους ασφαλιζομένους όσο και από τους συνεργάτες τους Θεωρούμε ότι:

Ο Νομοθέτης πουθενά δεν αναφέρει κάτι σχετικό με την χρονική υστέρηση καταβολής προμηθειών επί των εισπραχθέντων ασφαλίστρων αλλά και μη αποδοχής οπισθογραφημένων επιταγών. Οι Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κάτω από τις κρατούσες συνθήκες τις ασφαλιστικής αγοράς, με την συρρίκνωση των ασφαλιστικών εργασιών λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που συνεργάζονται με το ένα δωδέκατο των προμηθειών τους. Επίσης δεν μπορούν να αναγκάσουν τους πελάτες τους να εκδίδουν πάντα δικές τους επιταγές για την πληρωμή των ασφαλίστρων, την στιγμή που όλη η Ελληνική Οικονομία και το εσωτερικό εμπόριο, κινείται με μεταχρονολογημένες επιταγές. Τι διαφορά έχει μια επιταγή τρίτου, που θα δοθεί οπισθογραφημένη από τον ασφαλιζόμενο ή/και τον συνεργάτη, από μια επιταγή του ίδιου του πελάτη ή του συνεργάτη;

Σε όλες υπεύθυνος είναι ο τελευταίος. Ο συνεργάτης. Κάτι που ανέκαθεν ίσχυε. Η μονομερής από μέρους των Ασφαλιστικών Εταιρειών, αλλαγή του τρόπου συναλλαγής με τους ασφαλιζόμενους, δεν μπορεί να γίνει απλά με μια εγκύκλιο μέσα σε μία ημέρα. Αυτό είναι ουτοπικό. Οι διαμεσολαβούντες δίνουν καθημερινές μάχες για να διατηρήσουν τα χαρτοφυλάκια τους και φυσικά δεν είναι σε θέση συνέχεια να χρηματοδοτούν τους πελάτες τους.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες μέλη σας, πρέπει να καταλάβουν ότι οι Έλληνες Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ούτε υπέρογκες προμήθειες εισπράττουν από την εργασία τους, όπως διάφορα άρθρα αναφέρουν στον κλαδικό τύπο (καθώς ο υπολογισμός των προμηθειών γίνεται στα καθαρά και όχι στα μικτά ασφάλιστρα), ούτε «κάθονται» επάνω στα εισπραγμένα ασφάλιστρα, αφού μια τέτοια κίνηση κανένα όφελος δεν τους αποφέρει. Η δυσκολία προέρχεται από την οικονομική συγκυρία, από τους ίδιους τους πελάτες και από την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς.

Μέτρα σαν αυτά το μόνο αποτέλεσμα που έχουν θα είναι η ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση της ασφαλιστικής πίτας. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες μέλη σας, πρέπει να καταλάβουν ότι οι Έλληνες Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι αυτοί που ουσιαστικά τις στήριξαν και τις στηρίζουν και σήμερα. Ο οικονομικός στραγγαλισμός των Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ουσιαστικά θα στραγγαλίσει και τις ίδιες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Η κοινή μας πορεία και η ταύτιση των στόχων μας, που επέτρεψε όλα αυτά τα χρόνια να συμπορευθούμε και να αναπτύξουμε την ασφαλιστική συνείδηση στην αγορά, επιβάλλει μεγαλύτερη συνεργασία με καλή πίστη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα οι όποιες αλλαγές θεωρηθούν δίκαιες, να προέλθουν μετά από συμφωνία, και παρέχοντας σε όλους τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής.
Θα παρακαλούσαμε η επιστολή μας αυτή να κοινοποιηθεί σε όλες της Εταιρείες μέλη σας και να έχουμε άμεσα μία συνάντηση, προκειμένου να εξετάσουμε από κοινού τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί».>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....