Ισότητα στα ασφάλιστρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στα ασφάλιστρα που πληρώνουν στις ασφαλιστικές εταιρείες για προγράµµατα σύνταξης, νοσηλείας και αυτοκινήτου αποφάσισε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταργώντας µια διάκριση που ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Η απόφαση προβλέπει ότι τα ασφάλιστρα δεν µπορεί να είναι διαφορετικά µεταξύ των δύο φύλων δίνοντας περιθώριο στις χώρες- µέλη της Ε.Ε. να εναρµονιστούν το αργότερο ώς τις 21 Δεκεµβρίου 2012. Στην πράξη αυτό σηµαίνει µειώσεις από 5% έως και 10%στα ασφάλιστρα των συνταξιοδοτικών και νοσοκοµει ακών συµβολαίων, τα οποία σήµερα τιµολογούνται ακριβότερα στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες. Κι αυτό στα µεν συνταξιοδοτικά επειδή οι πίνακες θνησιµότητας βάσει των οποίων τιµολογούν οιασφαλιστικέςδείχνουν ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, στα δε νοσοκοµειακά (ειδικά στις ηλικίες 30-40ετών λόγω τοκετού, κ.ο.κ.) επειδή θεωρούνται υψηλότερου ρίσκου πελάτεςαπό τους άνδρες. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες χρεώνουν τις γυναίκες ακριβότερα έως 10% από ό,τι τους άνδρες τους για τα ίδια ακριβώς προγράµµατα. «Το να λαµβάνεις υπόψη ως παράγοντα κινδύνου στις ασφαλιστικές συµβάσεις το φύλο του ασφαλισµένου συνιστάδιάκριση», αναφέρει στην απόφασή του το Δικαστήριο. Επιβάρυνςη. Εκεί που οι γυναίκες θα έρθουν αντιµέτωπες µε επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα είναι στο αυτοκίνητο καθώς οι εταιρείες τις θεωρούνχαµηλότερου ρίσκου οδηγούς από ό,τι τους άνδρες.Το Δικαστήριοόµως αποφάσισε ότι δεν θα µπορούν πλέον να χρεώνονται λιγότερο.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προέκυψε ύστερα από προσφυγή της οµάδας βέλγων καταναλωτών Test-Achats, που υποστήριξε ότι η διάκριση αυτήστα ασφάλιστρα έρχεταισε αντίθεση µε τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων.

Καταργείται µια διάκριση που ισχύει εδώ και δεκαετίες στην ασφαλιστική αγορά

Περιθώριο µέχρι τις 21/12/2012

έχουν οι ασφαλιστικές

εταιρείες σε κάθε χώρα-µέλος της ε.ε. να σταµατήσουν τις διακρίσεις στην τιµολόγηση µεταξύ ανδρών και γυναικών. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το φύλο του ασφαλισµένου ως κριτήριο τιµολόγησης θα είναι παράνοµο.

Ποια συµβόλαια αφορά

η απόφαση του ∆ικαστηρίου αφορά τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που θα συναφθούν µετά την έναρξη εφαρµογής της, δηλαδή µετά τις 21/12/2012, και όχι όσα βρίσκονται σε ισχύ την ηµεροµηνία εκείνη.

Πηγή www.tanea.gr


>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....