Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου και η ασφάλισή του

Ένα σημαντικό θέμα που δεν γνωρίζουν πολλοί ασφαλισμένοι αφορά στην αξία ασφάλισης του ΙΧ αυτοκινήτου τους. Συνήθως όταν αγοράζουν ένα αυτοκίνητο το ασφαλίζουν για την αξία στην οποία το αγόρασαν.
Π.χ. αγόρασαν ένα αυτοκίνητο αντί 20.000 ευρώ. Σπεύδουν αμέσως να το ασφαλίσουν για κλοπή για 20.000 ευρώ. Όμως με το πέρασμα του χρόνου το αυτοκίνητο χάνει την εμπορική του αξία. Έτσι τον επόμενο χρόνο η αξία του μπορεί να έχει πέσει στα 17.000 ευρώ.

Τις περισσότερες φορές όμως ο ασφαλισμένος δεν ζητά να αλλάξει το όριο ασφάλισης που είχε αρχικά χρησιμοποιήσει (τα 20.000 ευρώ) καθώς είτε δεν γνωρίζει αυτή την λεπτομέρεια είτε ξεχνά να κάνει να ζητήσει την τροποποίηση του ασφαλισμένου ποσού, με αποτέλεσμα να πληρώνει ασφάλιστρα για αξία αποζημίωσης 20.000 ευρώ. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν κλαπεί το αυτοκίνητο του την συγκεκριμένη περίοδο η εταιρεία θα τον αποζημιώσει με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία να μειώνει κάθε έτος το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Η ασφαλιστική εταιρεία, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (ασφαλιστής, πράκτορας, μεσίτης) ή ο ασφαλισμένος;

Αν και ο νόμος αναφέρει ότι λαμβάνεται υπόψη «υποχρεωτικά» η τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου, συνήθως ο ασφαλισμένος στην ανανέωση του συμβολαίου δεν ενημερώνεται για την δυνατότητα αυτή. Όμως, δεν θα πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος ότι πρέπει να μεταβάλλει κάθε φορά την εμπορική αξία του αυτοκινήτου του;

Μήπως η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να φροντίζει να τον ενημερώνει. Π.χ. μία ευδιάκριτη επισήμανση στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Πάντως ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει επιστροφή ασφαλίστρων όταν διαπιστώσει στη διάρκεια του έτους ασφάλισης ότι το αυτοκινήτό του παραμένει ασφαλισμένο για κεφάλαιο υψηλότερο της εμπορικής του αξίας και να αιτηθεί την αλλαγή του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Ειδικότερα ο νόμος 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α’ 331) «Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» άρθρο 6 παράγραφος ε ορίζει επακριβώς τα εξής: Κατά τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων για υλικές ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν η τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος, η οποία υπολογίζεται με βάση τον τύπο και την παλαιότητά του. Αν ο ασφαλιστής επιβάλλει ασφάλιστρο, το ποσό του οποίου δεν αναλογεί στην πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος, το πέραν της αξίας αυτής ποσό επιστρέφεται στον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο με το νόμιμο τόκο. Αν δεν επιστραφεί από τον ασφαλιστή το ποσό αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλει σε βάρος του ασφαλιστή πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. δηλαδή τα 17.000 ευρώ.

Πηγή: Nextdeal
Αναρτήθηκε από PrasinoMilo στις 12:45 μ.μ.


>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....