Σ.Π.Α.Τ.Ε. – Αντιδράσεις προς ΕΠΕΙΑ για την πρόσκτηση εργασιών και τα δίκτυα είσπραξης

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010


Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ν. Αττικής (Σ.Π.Α.Τ.Ε.) απέστειλε στο I.D. τη θέση του επί του σχεδίου απόφασης 188/2/02.08.2010 του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ που έχει τεθεί σε διαβούλευση και την οποία έχει καταθέσει στην ΕΠΕΙΑ:

Μελετήσαμε το σχέδιο απόφασης της ΕΠΕΙΑ με θέμα την «πολιτική για πρόσκτηση εργασιών και για τα δίκτυα είσπραξης ασφαλίστρων» και θέτουμε υπόψη της ΕΠΕΙΑ τα εξής:

Και μόνο η εισαγωγική αναφορά στο υπό κρίση σχέδιο του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καταδεικνύει ότι αυτή ελέγχεται λεπτομερώς και επαρκέστατα.

Αυτό που αδυνατούμε να κατανοήσουμε είναι τα ασαφή ποιοτικά κριτήρια που αναφέρουν τα άρθρα 4 & 5 όπως επίσης η αναφορά σε γενικόλογους ορισμούς όπως εντιμότητα, καλή φήμη, επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, όταν η απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή προϋποθέτει εξετάσεις αφενός και ταυτόχρονα τη συγκέντρωση πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την εντιμότητά του. Η δε κάλυψη της επαγγελματικής του δραστηριότητας με Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης εξασφαλίζει απολύτως τον καταναλωτή – ασφαλισμένο.

Ωσούτως ασαφή είναι τα κριτήρια σε σχέση με τις πιθανές καταγγελίες σε βάρος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή εάν δεν συνδυαστούν και με άλλες παραμέτρους, όπως επίσης πουθενά δεν διασφαλίζεται η παρουσία του καταγγελλομένου στο άρθρο 10.

Στο άρθρο 6 με τη στρεβλή ερμηνεία του άρθρου 1 του Ν. 2496/97 επιχειρείται η αποκοπή των διαμεσολαβητών από την είσπραξη των ασφαλίστρων, γεγονός που οδηγεί στην αποξένωσή μας από την πελατεία μας και την παραγωγή μας, που αποτελεί αναμφισβήτητο περιουσιακό μας στοιχείο, αποκτηθέν με πολύ κόπο και του οποίου η διατήρηση απαιτεί τον ίδιο, αν όχι περισσότερο κόπο.

Καλούμε την ΕΠΕΙΑ να επανεξετάσει το υπό κρίση σχέδιο κατά τρόπο δίκαιο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων στην Ασφαλιστική Αγορά, να καταλήξει σε έναν ορθότερο τρόπο λειτουργίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Με εκτίμηση Για το ΔΣ

          Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

            Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Δημητριάδη – Βιλτανιώτη>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....