Από τις ασφαλιστικές εταιρείες η είσπραξη των ασφαλίστρων

Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010


Πλήρη ανατροπή στον τρόπο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς φέρνει η απόφαση της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης που επιβάλλει στις ασφαλιστικές εταιρείες να εισπράττουν απευθείας από τους ασφαλισμένους τα ασφάλιστρα, παρακάμπτοντας το δίκτυο των ασφαλιστών.


Με τον τρόπο αυτό η ΕΠΕΙΑ επιχειρεί να θέσει τέλος στην πρακτική της παρακράτησης των ασφαλίστρων από το δίκτυο των πρακτόρων, των μεσιτών ή των ασφαλιστικών συμβούλων, που ενώ εισπράττουν τα ασφάλιστρα από τους ασφαλισμένους, τα αποδίδουν στις εταιρείες με χρονική καθυστέρηση τεσσάρων μηνών ή ακόμη κι ενός χρόνου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια άτυπη χρηματοδότηση του δικτύου που έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες παθογένειες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.


Ο χρόνος απόδοσης των ασφαλίστρων επιμηκύνθηκε τα δύο τελευταία χρόνια στο όνομα της πολιτικής πρόσκτησης εργασιών που πυροδότησε το κλείσιμο εταιρειών, οξύνοντας το ήδη στρεβλό καθεστώς της παρακράτησης ασφαλίστρων, που συντηρούσαν επί χρόνια οι εταιρείες. Η απόφαση της ΕΠΕΙΑ έρχεται να βάλει τάξη σε αυτό το καθεστώς της άτυπης πίστωσης, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο κόστους για τις εταιρείες και επιπλέον οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις φαινόμενα ασυδοσίας από την πλευρά του δικτύου.

Σε τραπεζικό λογαριασμό

Στο κείμενο της απόφασης που εξέδωσε η ΕΠΕΙΑ ορίζεται ότι βασική αρχή των επιχειρήσεων στο θέμα των ασφαλίστρων είναι «η είσπραξη απευθείας από τις εταιρείες των ασφαλίστρων διά της κατάθεσης από τους πελάτες - ασφαλισμένους σε τραπεζικό λογαριασμό». Στην έκταση που δεν εισπράττουν απευθείας τα ασφάλιστρα, οι εταιρείες υποχρεούνται να αιτιολογήσουν την απόφαση αυτή μέσω της Πολιτικής Πρόσκτησης Εργασιών που θα πρέπει να καταρτίζουν κάθε χρόνο και στη συνέχεια να υποβάλλουν στην ΕΠΕΙΑ, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να υλοποιήσουν τη βασική αρχή είσπραξης ασφαλίστρων.

Με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να συγκροτήσουν εσωτερικό Mηχανισμό Eξώδικης Aντιμετώπισης Παραπόνων που υποβάλλουν οι πελάτες - ασφαλισμένοι εις βάρος του δικτύου των ασφαλιστών και να ορίσουν υπεύθυνο πρόσωπο που θα αναλάβει την αποτελεσματική λειτουργία του. Ο Μηχανισμός Εξώδικης Αντιμετώπισης Παραπόνων θα παρέχεται δωρεάν στους πελάτες των εταιρειών και θα πρέπει να λειτουργεί με δίκαιο και διαφανή τρόπο, επιλύοντας τη διαφορά το αργότερο σε χρονικό διάστημα 50 ημερών.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να καταρτίζουν πολιτική επιλογής δικτύου είσπραξης ασφαλίστρων, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληροί οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο για να ενταχθεί στο δίκτυο είσπραξης ασφαλίστρων. Ενα πρόσωπο θεωρείται ότι δεν πληροί την προϋπόθεση της φερεγγυότητας όταν οφείλει σε άλλη επιχείρηση ασφάλιστρα βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή βάσει διαταγής πληρωμής, η οποία έχει τελεσιδικήσει.

Πηγή: Kαθημερινή>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....