ΕΕΑΕ: Αντιδράσεις για το νέο σχέδιο της ΕΠΕΙΑ

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010


Η ΕΠΕΙΑ έχοντας θέσει σε διαβούλευση σχέδιο απόφασης για την πολιτική επί των θεμάτων πρόσκτησης εργασιών και είσπραξης ασφαλίστρων, προβάλει ως στόχο και σκοπό της ενέργειας αυτής, την επιλογή, οργάνωση, καταγραφή και έλεγχο των Δικτύων για την αποφυγή πιθανών κρουσμάτων σύγκρουσης συμφερόντων των Δικτύων με τους πελάτες – ασφαλισμένους.

Εμείς πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός δεν υπηρετείται με τη συνέπεια και την ευκρίνεια που ο νομοθέτης, θα έπρεπε να επιθυμεί. Αντιθέτως η αίσθησή μας είναι ότι για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία στέκεται απέναντι μας με εμφανώς αρνητική και προσβλητική διάθεση και αδικαιολόγητο μένος.

Αν και οι ενστάσεις της Ένωσής μας, θα προβληθούν και θα κατατεθούν με το υπόμνημα που η Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΑΠ) προετοιμάζει και θα υποβάλλει εντός των επόμενων ημερών, θέλουμε να τονίσουμε τα παρακάτω αδιαμφισβήτητα στοιχεία:

Οι Διαμεσολαβούντες στη χώρα μας υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυστηρή εποπτεία, μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας στην αντίστοιχη εθνική.

Είμαστε η μόνη επαγγελματική τάξη που χρειάζεται ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, υποχρεωτική και δια βίου εκπαίδευση, και εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας.

Εάν υπάρξουν αλλαγές, αυτές θα πρέπει να γίνουν με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή και αυτό δεν διαφαίνεται στο σχέδιο αυτής της απόφασης που επιχειρεί να ακυρώσει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, εξισώνοντάς τον με τον υπάλληλο της εισπρακτικής εταιρείας.

Εμείς οι διαμεσολαβούντες είμαστε μία τάξη αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών που με τις υπηρεσίες μας προσφέρουμε προστιθέμενη αξία τόσο στους πελάτες μας όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες.

A. Στους πελάτες μας:

• Αναδεικνύουμε τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

• Διασφαλίζουμε ότι θα έχουν πάρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο που θέλουν να ασφαλίσουν.

• Σχεδιάζουμε για λογαριασμό τους νέες και επαναστατικές λύσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

• Προσφέρουμε υπεύθυνα την επαγγελματική μας πείρα και γνώση στη διάθεσή τους.

• Βοηθάμε στην προπαρασκευή και σύνταξη του ασφαλιστηρίου που τελικά θέλουν, προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους.

• Βοηθάμε ουσιαστικά όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος ώστε να πάρουν την αποζημίωσή τους.

B. Στις Ασφαλιστικές Εταιρείες:

• Βοηθάμε να διεισδύσουν στην ασφαλιστική αγορά και να αναπτυχθούν, χωρίς το επιπλέον κόστος δημιουργίας δικού τους δικτύου.

• Προσφέρουμε την επαγγελματική μας πείρα και γνώση στη διάθεσή τους.

• Βοηθάμε στον σχεδιασμό νέων προϊόντων.

• Βοηθάμε στην ανάλυση και κατανόηση των ασφαλιστηρίων τους.

• Βοηθάμε στην ολοκλήρωση των ζημιών.

• Βοηθάμε στη διαχείριση των ασφαλιστηρίων τους.

• Βοηθάμε στην είσπραξη των ασφαλιστηρίων τους.

Ασφαλώς θεωρούμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη διαχωρισμό αφενός μεν όλων των διαμεσολαβούντων (μεσιτών, πρακτόρων, συμβούλων και συντονιστών) και αφετέρου όλων των υπολοίπων εναλλακτικών δικτύων. Αμετακίνητη θέση μας είναι ότι όλοι οι διαμεσολαβούντες και τα εναλλακτικά δίκτυα, θα πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια και να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς καμία εξαίρεση για κανένα, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Είναι γνωστό σε όλη την Ελληνική ασφαλιστική αγορά ότι με την ευκαιρία της είσπραξης των ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες, γίνονται και καινούργιες πωλήσεις ή βελτιώνονται τα ήδη υπάρχοντα ασφαλιστήρια και γίνεται καλύτερα η διαχείριση των ασφαλιστηρίων. Άλλωστε στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία και η ίδια η είσπραξη αναδεικνύεται σε διαχείριση και πώληση, προκειμένου ο πελάτης να δεχθεί και να διατηρήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Η επιχειρούμενη αποκοπή των διαμεσολαβούντων από την είσπραξη, θα οδηγήσει μαθηματικά στην αποκοπή από τους πελάτες, σε απώλεια ασφαλιστηρίων και σε περιορισμό της διασταυρούμενης πώλησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κατά κεφαλήν ασφαλίστρου στη χώρα μας.

Εξάλλου δεν θεωρούμε ότι συνεργαζόμενα Δίκτυα Είσπραξης Ασφαλίστρων που δεν θα έχουν καμία σχέση με την πρόσκτηση εργασιών θα μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερα από τους διαμεσολαβούντες την απόδοση των ασφαλίστρων στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συνεισφέρουμε σε λύσεις που θα οδηγήσουν σε μία εύρυθμη λειτουργία της Ασφαλιστικής Αγοράς όχι όμως σε αλλαγές που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει η Εποπτεία.


>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....