Ζητείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από δύο ασφαλιστικές

 
Δύο τουλάχιστον ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για το 2009.

Πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου και οι οποίες θα κληθούν άμεσα από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) να καλύψουν τα ανοίγματα στα κεφάλαιά τους.

Αυτό αποκαλύπτει ο μέχρι στιγμής έλεγχος των στοιχείων για την προηγούμενη οικονομική χρήση, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το ενδεχόμενο ανάκλησης αδειών σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωση για κεφαλαιακή ενίσχυση.

Ο έλεγχος της εποπτικής αρχής, που θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αφορά κυρίως τα αποθέματα του κλάδου και αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια πρόσθετες απαιτήσεις μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων. Το ακριβές ύψος των επενδύσεων που θα πρέπει να καλύψει ο ασφαλιστικός κλάδος έως το τέλος Μαΐου έχει προβλεφθεί από το 2009, όταν η ΕΠΕΙΑ έθεσε σε εφαρμογή τους νέους εποπτικούς κανόνες.

Με βάση τους κανόνες για το περιθώριο φερεγγυότητας, οι ασφαλιστικές εταιρείες κάλυψαν στις 31 Μαΐου του 2009 το 30% του ελλείμματος που είχε προσδιοριστεί κατά τον περσινό έλεγχο. Οπως προβλέπει η σχετική απόφαση, φέτος θα πρέπει να καλύψουν το 70% των αναγκαίων αποθεμάτων, ενώ το 2011 θα πρέπει να καλυφθεί το 100%, προκειμένου ο ασφαλιστικός κλάδος να προετοιμαστεί για την προσαρμογή στους κανόνες του Solvency από το 2012.

Η ενίσχυση των αποθεμάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση της φερεγγυότητάς τους και την αποφυγή νέων ανακλήσεων. Σημειώνεται ότι το μπαράζ που προηγήθηκε το 2009 με την ανάκληση των αδειών λειτουργίας έξι ασφαλιστικών εταιρειών αφορούσε εταιρείες που δεν είχαν ανταποκριθεί στην υποχρέωση της κάλυψης του 30% του ελλείμματος και η κάλυψη της αυξημένης στο 70% υποχρέωσης για φέτος θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη κάτω από το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Τα στοιχεία για το 2009 που δημοσίευσαν πάντως οι ασφαλιστικές εταιρείες, με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, δείχνουν ότι τα κεφάλαια του κλάδου ενισχύθηκαν οριακά. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 6,6% και από 1,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία με τα υψηλότερα ίδια κεφάλαια, που φθάνουν τα 293 εκατ. ευρώ, είναι η Interamerican Ζωής, ενώ ακολουθεί η Εθνική Ασφαλιστική με ίδια κεφάλαια 293,1 εκατ. ευρώ και η Alico με 171,9 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των 55 ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία εμφανίζει αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δέκα περίπου εταιρείες εμφανίζουν οριακά ή χαμηλότερα ίδια κεφάλαια από το κατώτατο απαιτούμενο των 6 εκατ. ευρώ.

Ζητούμενο αποτελεί πάντως η εφαρμογή για το σύνολο του κλάδου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΠ) τόσο για λόγους συγκρισιμότητας, όπως επίσης και για λόγους αξιόπιστης απεικόνισης των οικονομικών μεγεθών. Σημειώνεται ότι σήμερα τα ΔΠΧΠ ακολουθούν κυρίως οι μεγάλες εταιρείες, θυγατρικές τραπεζικών ομίλων και οι πολυεθνικές εταιρείες, ενώ μεγάλος αριθμός ελληνικών εταιρειών τηρεί ακόμη το ελληνικό λογιστικό σχέδιο.

Ευνοϊκή αποτίμηση επενδύσεων

Ανοιχτό παραμένει από την πλευρά της εποπτικής αρχής το θέμα της παράτασης του άρθρου 6, που εφάρμοσε η ΕΠΕΙΑ για τη χρήση του 2008 και το οποίο επέτρεπε την ευνοϊκή αποτίμηση κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας των ακινήτων, των ομολόγων καθώς και των μετοχικών τίτλων. Σημειώνεται ότι οι έξι από τις δέκα εταιρείες που είχαν κάνει χρήση της σχετικής δυνατότητας οδηγήθηκαν τελικώς σε κλείσιμο, μετά τη διαπίστωση ότι παρά την ευνοϊκή ρύθμιση των επενδύσεών τους, δεν κατόρθωσαν να καλύψουν το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας.

Πονοκέφαλο αποτελεί επίσης για τον κλάδο το θέμα των κρατικών ομολόγων και της αποτίμησής τους για εποπτικούς σκοπούς στην τιμή κτήσης με την προϋπόθεση της διακράτησης μέχρι τη λήξη. Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει τη ρύθμιση από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, για την οποία ο υφυπουργός Φίλιππος Σαχινίδης έχει δεσμευθεί μετά τη συνάντηση που είχε πρόσφατα με την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Πηγή: Καθημερινή
Αναρτήθηκε από PrasinoMilo στις 11:44 π.μ.

>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....